EFOP

A pályázatról röviden

A Debreceni Egyetemi Atlétikai Club EFOP-1.8.6-17-2017-00019 számú „Szabadidősport események a felnőtt lakosság körében és egészségfejlesztésre vonatkozó Innováció az Észak-Alföld régióban (SZELFI)” című pályázata támogatást nyert el.

A DEAC jelen projektjének központi célja az Észak-Alföld régió kevésbé fejlett területén élő lakosság körében az egészséges életvezetéssel kapcsolatos kompetenciák, attitűdök és készségek kialakítása, az egészségfejlesztő és állapotjavító, fittségi szintet növelő testmozgás népszerűsítése, a life-time sportok beépítése az ott élők életmódjába, ezáltal a lakosság életminőségének javítása, az egészségtudatos magatartás fejlesztése, különös tekintettel az idősekre, a fogyatékkal élőkre, és az inaktív lakosságra.

A projekt megvalósítása során összesen 50 településre jutunk el az Észak-Alföld régióban összesen 213 rendezvény keretében. A bevont településeken megrendezésre kerül évente 1-1 szabadidősport esemény, amelynek szervezése önkormányzatok, munkáltatók, oktatási intézmények, mint együttműködő partnerek segítségével valósul meg. A szabadidősport eseményeken a helyi együttműködő partnerekkel történt egyeztetés során kiválasztott tevékenységek, egészségügyi mérések és egészségfejlesztő lakossági kampányok, fórumok kerülnek megvalósításra. Emellett heti testmozgásprogramot 6, míg havi komplex testmozgásprogramot 15 településen szervezünk. Szeretnénk minél szélesebb körben motiválni a lakosságot az egészségtudatos magatartás megvalósítására, az életmódváltásra, mely fókuszában a prevenció és a fizikai aktivitás életmódelemmé tétele áll. Olyan egészségközpontú holisztikus életszemlélet kialakításán dolgozunk, ahol a testi-lelki és szociális jó közérzet állapotának kialakítása a cél a fizikai és szellemi rekreációs eszközrendszer megvalósításával. Ehhez eszközként használjuk fel a sportot és a különféle sportágakat.

Támogatás összege: 249 897 153 Ft
Támogatási intenzitás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. május 29.